zabezpieczone urządzenia elektryczne

W celu ochrony struktur fotowoltaicznych i podłączonych do nich przyrządów elektronowych przed przepięciami i sprzężeniami, stosuje się szczególne ograniczniki fotowoltaika po stronie napięcia stałego, oraz standardowe ograniczniki przepięć po stronie prądu zmiennego. Wybór niestosownych ograniczników przepięć może stwarzać zagrożenie pożarowe dla sprzętów elektrycznych i elektronowych. Zasady używania ochrony przeciwprzepięciowej różnią się zależnie od użytej ochrony odgromowej.

pomiar napięcia

Autor: greensheepred
Źródło: http://www.flickr.com
Zastosowanie należytej ochrony przeciwprzepięciowej po stronie AC na farmie fotowoltaicznej, jest zależne od układów sieci, jej typu i długości, rodzaju możliwych przepięć i nieodzowności, oraz opłacalności używanej ochrony – ograniczniki w fotowoltaice.

Ten serwis internetowy centrala telefoniczna slican zawiera fascynujące informacje na prezentowany temat, zatem, jeżeli ta problematyka Cię absorbuje, to sprawdź to obowiązkowo.

Normy jej używania należy rozważać w każdym przypadku oddzielnie, na podstawie zasad wskazanych w normach i przepisach.

Instalacja elektryczna będzie zabezpieczona, jeżeli w skrzynce elektrycznej umieścimy ochronnik przeciwprzepięciowy i wskazówki defektu, jakie uwidocznią przymus wymiany ochronnika.

Ograniczniki muszą być poddawane okresowej kontroli chociaż raz w roku, zaś dodatkowe skontrolowanie powinno się zrealizować po wystąpieniu uderzenia piorunu w obiekt.

Istnieją trzy grupy urządzeń ochronnych które zabezpieczają przed wahaniami pochodzenia burzowego i łączeniowego mogącymi wystąpić w sieci zasilającej budynek. Wybierając stosowny ogranicznik przepięć należy uwzględnić maksymalne napięcie stałej pracy pomiędzy kanałem fazowym i neutralnym. Istotny jest ukształtowanie sieci, również wytrzymałość udarowa związana z udarami elektrycznymi, które pochodzą od uderzenia piorunu – ochrona przepięciowa na

Ochronnik przeciwprzepięciowy w razie potrzeby bez ryzyka przyjmie falę przepięciową i odwiedzie prąd przepięciowy do uziemienia, a nie do instalacji – ochronnik przepięciowy w niskiej cenie. Ochroni nie tylko przed przepięciami w trakcie burzy, lecz również łączeniowymi, jakie mogą się zdarzyć w sieci zasilającej. Wybór i wykonanie elementów ochrony odgromowej, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej należy zlecić elektrotechnikowi.