Zabezpieczaj własny obiekt przed pojawianiem się przepięć, wykorzystując pewne oraz bezpieczne podzespoły

Współczesna instalacja elektryczna w mieszkaniach i obiektach komercyjnych jest niezwykle nowoczesna, lecz nadal pozostaje narażona na wiele zagrożeń. Wpływ ich działania może dochodzić do przerw w dostawie energii, co skutkuje zatrzymaniem prac jak także zakłóceniem normalnego rytmu dnia. Czasami bywa także tak, że w efekcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji, przeróżne sprzęty ulegają awarii.

Pioruny są ogromnym zagrożeniem dla mieszkań

Gwałtowne burze i towarzyszące im wyładowania elektryczne stanowią znaczne zagrożenie dla instalacji elektrycznej oraz używanych w mieszkaniu sprzętów. Siła rażenia pioruna w niedalekim sąsiedztwie obiektu potrafi doprowadzić do zepsucia przeróżnych sprzętów elektrycznych, jak też instalacji elektrycznej, telefonicznej bądź telewizyjnej.

Kliknij ten link, a zobaczysz, że znajdujące się tam wpisy z serwisu (http://www.purevent.pl/blog/przydatnosc-dodatkowych-funkcji-klimatyzatora/) zainteresują te osoby, które zaabsorbowane są analizowaną w tym miejscu tematyką.

Na podobny wypadek trzeba się przygotować, montując w domu wewnętrzną ochronę przeciwprzepięciową – Wspomnianych instalacji trzeba dokonać nawet wówczas, jeśli mieszkanie ma zewnętrzną ochronę przed działaniem pioruna.

Na czym polega podoba ochrona?

W sytuacji, gdy pragnie się dbać o zabezpieczenie instalacji elektrycznej przed niepożądanym wpływem burzy, najlepiej decydować się na instalację ochrony przeciwprzepięciowej. Taka instalacja zapobiega zniszczeniom, jakie dokonują się pod wpływem przepięć powstałych w efekcie wielkich wyładowań elektrycznych. Takie zabezpieczenie opiera się na przeprowadzeniu połączeń wyrównawczych oraz zainstalowaniu ochronnika przepięć. Ochronnik przeciwprzepięciowy występuje w różnych wersjach i bywa oznaczany cyframi rzymskim I, II czy III, lub literami A, B, C – wykorzystywanie ochronnika przeciwprzepięciowego. Podobne ochronniki zabezpieczają instalację przed przepięciami następującymi po uderzeniach pioruna, jak również spięciach we wnętrzu całej instalacji. Warto wspomnieć, że ochronniki znaczone poszczególnymi cyframi albo literami wykorzystuje się w określonych miejscach. Ochronniki klasy A umieszcza się w złączu obiektu, klasy B w rozdzielnicy, a klasy C – przy zabezpieczanych urządzeniach. Bywa czasem, że w domkach jednorodzinnych stosuje się zespolone aparaty klasy A + B, umieszczając je w rozdzielnicy.

Chcę zamontować takie zabezpieczenie, co zrobić?

W sytuacji, kiedy chce się zabezpieczyć swą instalację przed nieoczekiwanymi przepięciami, warto zdecydować się na instalację takiego aparatu – . Oczywiście nie można tego dokonywać własnoręcznie, takie działania można zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu oraz uprawnionemu do podobnych modyfikacji elektrykowi.