Tłumacz przysięgły jako jednostka, która specjalizuje się w przekładaniu dokumentów

Tłumacz przysięgły to osoba, która specjalizuje się w przekładzie pism procesowych, urzędowych i potwierdzaniu obcojęzycznych kopii takich pism, także może poświadczać przekłady i duplikaty zrealizowane przez inne osoby.

tłumaczenia

Autor: Chuck Hagel
Źródło: http://www.flickr.com
Tłumaczenia przysięgłe czyni się na rzecz jednostek prywatnych, a również na potrzeby organów państwowych.

Czy poruszona w tym materiale kwestia nie przyciągnęła Twojej uwagi? Jeżeli tak, to oprócz tego wejdź na ten odsyłacz – szalenie zalecam tę ofertę.

Tłumacz zaprzysiężony zamieszcza w swym tłumaczeniu notkę, czy zostało ono zrealizowane na podstawie autentycznego dokumentu, czy kopii. Interpretacje sporządzone na podstawie kopii są ważne, lecz niektóre urzędy mogą żądać, ażeby zaprezentowane im tłumaczenie było wykonane na podstawie autentycznego dokumentu.

Porównaj – certyfikowania przekładów, oraz poświadczania kopii pism, tłumacz przysięgły użytkuje pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, także oznaczenie języka, w obszarze którego ma przywileje, a w środku lokalizację na liście tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenia przysięgłe powinny mieścić pozycję, pod którą tłumaczenie, albo duplikat są zanotowane w repertorium i należy stwierdzić, czy sporządzono je z pierwowzoru, czy też z tłumaczenia, duplikatu bądź kopii.

Jeśli przekład wykonano z odpisu, albo tłumaczenia, trzeba ponadto określić, czy kopia lub tłumaczenie są poświadczone i podać w takim przypadku podmiot poświadczający. Tłumacz przysięgły wykonuje też tłumaczenia ustne, a oprócz tego weryfikuje i certyfikuje tłumaczenia z języka obcego na język polski, bądź z języka polskiego na język obcy utworzone przez drugą osobę. Tworzy

tłumaczenie

także poświadczone odpisy pisma w języku obcym, a również sprawdza i poświadcza odpisy pisma w języku obcym wykonane przez inną osobę.

Tłumacz przysięgły jest w stanie wykonać także potwierdzenia skończonego tłumaczenia angielski. Weryfikuje wtedy niezwykle szczegółowo poprawność przekładu, a potem certyfikuje własnym podpisem i pieczęcią jego zgodność z oryginałem – użyteczna strona.

Tłumacz przysięgły zarejestrowany w Polsce jest w stanie sporządzić tłumaczenie uwierzytelnione tylko z języka obcego na język polski, albo z język polskiego na język obcy. Nie może wykonać tłumaczenia bezpośrednio z języka obcego na obcy.