Piorunochrony jako przyrządy do ochrony istotnych fragmentów sieci

Piorunochrony są urządzeniami które stosuje się do ochrony istotnych fragmentów sieci.

Wyładowania atmosferyczne występują ciągle na wszystkich kontynentach i wywołują duże szkody. Przyczyniają się do niszczenia urządzeń zarówno fabrycznych, jak i domowych. Z uwagi na ich dużą i niespodziewaną formę nierzadko powodują fatalne następstwa w instalacjach elektrycznych.

elektryka

Autor: Pete
Źródło: http://www.flickr.com

W celu zabezpieczenia urządzeń elektrycznych wrażliwych na zmiany napięcia wywołane m.in. uderzeniem pioruna nieodzowna jest wewnętrzna asekuracja przeciwprzepięciowa. Instalacja elektryczna okaże się zabezpieczona, jeśli w skrzynce elektrycznej ulokujemy ochronnik przeciwprzepięciowy i wskazówki defektu, jakie zasygnalizują przymus wymiany ochronnika.

Wewnętrzna ochrona (zobacz też: ochrona fizyczna wrocław) przeciwprzepięciowa polega na skonstruowaniu zestawienia miejsca neutralnego rozdzielnicy elektrycznej, metalowych powłok kabli, metalowych rur wchodzących do budynku, kolejnych połączeń wyrównawczych i uziomu z główną szyną ekwipotencjalną. Więcej tutaj: strona internetowa Istnieją trzy grupy ochronników zabezpieczających przed przepięciami pochodzenia burzowego i łączeniowego które mogą pojawić się w sieci która zasila gmach.

Ochronnik przeciwprzepięciowy w razie potrzeby bezpiecznie przejmie falę przepięciową i odprowadzi prąd przepięciowy do uziomu, a nie do instalacji. Zabezpieczy nie tylko przed przepięciami podczas burzy, lecz także łączeniowymi, jakie mogą wystąpić w sieci zasilającej.
Kupując odpowiedni ogranicznik przepięć trzeba uwzględnić maksymalne napięcie stałej pracy między kablem fazowym i neutralnym. Ważny jest układ sieci, również odporność udarowa związana z udarami prądowymi, które wywodzą się od wyładowań atmosferycznych.

Ograniczniki winny być poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku, zaś pomocnicze sprawdzenie powinno się zrealizować po wystąpieniu wyładowania piorunowego w obiekt.

Bezdotykowy i prędki test ogranicznika realizuje się z pomocą przenośnego sprzętu pomiarowego. Wybór i realizacja części ochrony odgromowej, tak jak zewnętrznej, jak i wewnętrznej trzeba zlecić elektrykowi.