Jakie zadania w przedsiębiorstwie ma kadrowa? O czym musimy pamiętać? Jakie regulacje są najważniejsze?

Żeby wykonać różne obowiązki wobec pracowników, pracodawca musi dość często zatrudniać do takiego zadania kadrową. To jest częste zwłaszcza w dużych firmach, ponieważ w mniejszych firmach takie zadania to najzwyczajniej domena księgowej.

Co warto wiedzieć na ten temat?
Na kadrowej spoczywa wiele powinności, między innymi przygotowywanie umów o pracę, wypełnienie świadectw pracy czy obliczanie wymiaru urlopu. To oczywiście nie wszystkie zadania, lecz te w tym miejscu wymienione są jednymi z najpopularniejszych. Kadrowa musi wykonywać je sumiennie, aby w razie kontroli którą organizuje Państwowa Inspekcja Pracy nie wynikła tego typu okoliczność, że coś jest niedopilnowane.
led

Autor: Angel Breton
Źródło: http://www.flickr.com

W takiej sytuacji pracodawca ma kłopot, z tym że jednakowoż później wyciągnie on konsekwencje z braku dopilnowania tych powinności przez kadrową. Może ją za to zwolnić, jak więc widzimy, kadrowa ma bardzo istotne zadania w każdej firmie i musi – jak to się mówi – zawsze trzymać rękę na pulsie, by firma działała jak należy. Warto wiedzieć, iż kadrowa ponosi trzy rodzaje odpowiedzialności.
120W Notebook Power Adapter

Autor: Trust
Źródło: Trust
Pierwsza to odpowiedzialność służbowa, co oznacza pojawia się w sytuacji, gdy na przykład kadrowa nie potrafi dopilnować terminu wypłaty wynagrodzenia czy czegoś w tym rodzaju.

Kolejna – porządkowa będzie się odnosić do nieprzestrzegania organizacji i porządku w procesie pracy, ostatnia zaś materialna dotyczy naprawienia szkody, jaka mogła pojawić się przez zaniechanie lub growatt tl3-s działanie. W każdej z takich sytuacji mogą zostać wyciągnięte właściwe konsekwencje.