Internet dla Myślenic

Kiedy zastanawiamy się nad ofertą dostawców usług internetowych warto dokładnie sprawdzić wszystkie opcje. Często jest tak, że choć myślimy, że oferty niczym się nie różnią, to gdy dobrze im się przyjrzymy zauważamy różnice. Często są one zauważalne w cenie. Zwłaszcza, gdy która firma podaje cenę na kwartał, a inna podaje nam koszt na miesiąc. Poza tym bywa, że mamy narzucone limity związane z przesyłem danych.

Read more