U nas...

Zawsze znajdziesz coś dla siebie.

Zabezpieczaj własny obiekt przed pojawianiem się przepięć, wykorzystując pewne oraz bezpieczne podzespoły

Obecna instalacja elektryczna w domach oraz budynkach przemysłowych bywa niesamowicie nowoczesna, lecz nadal pozostaje narażona na dużo zagrożeń. W skutek ich pojawiania potrafi dojść do przerw w dostarczaniu prądu, co owocuje zatrzymaniem pracy jak też zakłóceniem codziennego trybu życia. Czasami zdarza się również tak, że w efekcie spięć w działaniu instalacji, różnorakie urządzenia ulegają uszkodzeniu.

zabezpieczone urządzenia elektryczne

zabezpieczone urządzenia elektryczne

W celu ochrony układów fotowoltaicznych i podłączonych do nich sprzętów elektronowych przed przepięciami i sprzężeniami, używa się specjalne ograniczniki fotowoltaika po stronie napięcia stałego, oraz typowe ograniczniki przepięć po stronie prądu przemiennego. Wybór niestosownych ograniczników przepięć może stwarzać niebezpieczeństwo pożarowe dla sprzętów elektrycznych i elektronowych. Normy używania ochrony przeciwprzepięciowej różnią się zależnie od zastosowanej ochrony odgromowej.

Piorunochrony jako przyrządy do ochrony istotnych fragmentów sieci

Piorunochrony jako przyrządy  do ochrony istotnych fragmentów sieci

Piorunochrony są narzędzia które używa się do ochrony ważnych elementów sieci.

Burze występują bezustannie na całym świecie i wywołują znaczne szkody. Powodują niszczenie sprzętów zarówno przemysłowych, jak i w domu. Z uwagi na ich ogromną i zaskakującą naturę nierzadko powodują tragiczne konsekwencje w instalacjach elektrycznych.