U nas...

Zawsze znajdziesz coś dla siebie.

Zabezpieczaj własny obiekt przed pojawianiem się przepięć, wykorzystując pewne oraz bezpieczne podzespoły

Współczesna instalacja elektryczna w domach oraz budynkach przemysłowych bywa niezwykle nowoczesna, ale wciąż pozostaje narażona na sporo zagrożeń. W skutek ich pojawiania potrafi dojść do przerw w dostawie prądu, co skutkuje zatrzymaniem prac jak także zakłóceniem normalnego rytmu dnia. Nierzadko bywa też tak, że w wyniku nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji, różnorakie sprzęty ulegają uszkodzeniu.

zabezpieczone urządzenia elektryczne

zabezpieczone urządzenia elektryczne

W celu ochrony systemów fotowoltaicznych i podłączonych do nich przyrządów elektronowych przed przepięciami i sprzężeniami, aplikuje się specjalne ograniczniki fotowoltaika po stronie napięcia stałego, oraz typowe ograniczniki przepięć po stronie prądu zmiennego. Dobór niewłaściwych ograniczników przepięć jest w stanie stwarzać niebezpieczeństwo pożarowe dla urządzeń elektrycznych i elektronowych. Normy wykorzystywania ochrony przeciwprzepięciowej różnią się zależnie od użytej ochrony odgromowej.

Piorunochrony jako przyrządy do ochrony istotnych fragmentów sieci

Piorunochrony jako przyrządy  do ochrony istotnych fragmentów sieci

Piorunochrony są narzędzia jakie stosuje się do asekuracji istotnych elementów sieci.

Burze następują cały czas na całym świecie i powodują znaczne straty. Powodują niszczenie sprzętów zarówno przemysłowych, jak i w domu. Z uwagi na ich potężną i nieoczekiwaną naturę często wywołują fatalne następstwa w instalacjach elektrycznych.