Czy informatyczna obsługa jest współcześnie konieczna krajowym firmom?

Współcześnie w naszym kraju coraz więcej przedsiębiorstw tworzy własne strony internetowe. Takie są wymagania rynku, gdyż coraz więcej ludzi korzysta z sieci. Tak więc sieć daje możliwość właściwie darmowej reklamy własnych produktów. Kolejnym motywem popychającym do tego kroku jest to, że firmy konkurencyjne mają własne strony.

Read more

Marketing Wi-Fi jako oryginalne wyjście

Internet zaczyna nam dotrzymywać towarzystwa każdego dnia, w jakimkolwiek położeniu, a marketingowcy posiadają coraz to obszerniejsze pole do czynności. Wi-Fi Marketing to nowe rozstrzygnięcie marketingowe wyznaczone do biznesów, jakie są na co dzień uczęszczane przez klientów. Klienci logują się w lokalu do sieci, a przy użyciu Wi-Fi Marketingowi można przekazać odbiorcom komunikaty marketingowe zarówno w chwili, jak logują się do internetu, jak też już po opuszczeniu przez nich tego miejsca.

Read more