Farmy fotowoltaiczne coraz bardziej popularne. Jakie są etapy takiej inwestycji?

Fotowoltaika to czerpanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Aktualnie przepisy prawne w zakresie budowy farm fotowoltaicznych nie są całkowicie jednoznaczne, aczkolwiek można określić pewien schemat działania, jaki powinien przejść każdy kto chce zainwestować w farmę fotowoltaiczną.
Po pierwsze potrzebna jest działka, na której można postawić instalację i podłączyć ją przez energetykę.

meble skórzane

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Chiny

Autor: Mark Harkin
Źródło: http://www.flickr.com

1 MW elektrownia fotowoltaiczna wraz z odstępami technicznymi potrzebuje ok.

Jeśli uważasz, że nasz artykuł jest warty polecenia, to kliknij także ten link – tak samo interesujące informacje znajdują się w najnowszym linku (gpi-tanks.com/pl/zbiorniki-ze-stali-nierdzewnej/).

2 ha terenu dobrze nasłonecznionego, niezacienionego. Trzeba zaznaczyć, że przeważnie prościej jest zrealizować farmy fotowoltaiczne tam, gdzie nie występuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Należy przygotować projekt koncepcyjny potrzebny do wniosku o przyłączenia do miejscowego zakładu energetycznego. projekt koncepcyjny ma spore znaczenie, bo wydane przez operatora warunki przyłączenia będą dotyczyć precyzyjnie określonej konfiguracji farmy fotowoltaicznej, której nie można dowolnie modyfikować na etapie realizacji inwestycji . Jeśli posiadamy tytuł prawny do gruntu oraz warunki przyłączenia, należy rozpocząć starania o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii z odnawialnego źródła. Taka koncesja jest wydawana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przyjmując, że przeszliśmy przez opisane kroki i starostwo powiatowe nie wniosło sprzeciwu do zgłoszenia robót i gmina zezwoliła na postawienie instalacji, możemy przygotować się do budowy farmy fotowoltaicznej.

Ostatnie warunki to zgłoszenie do rejestracji na towarowej Giełdzie Energii (TGE) w celu obrotu należnymi certyfikatami, jak również uruchomienie i odbiór elektrowni przez energetykę.

Zaciekawiły Cię treści zawarte w naszym wątku? Jeżeli tak, to czytaj więcej podobne wiadomości, dotyczące tego sektora. Zachęcamy Cię do przeczytania do następnej witryny.

Jeśli inwestor z sukcesem przeszedł przez wszystkie opisane procesy może cieszyć się pracą swojej farmy fotowoltaicznej.