Zabezpieczaj własny obiekt przed pojawianiem się przepięć, wykorzystując pewne oraz bezpieczne podzespoły

Współczesna instalacja elektryczna w mieszkaniach i obiektach komercyjnych jest niezwykle nowoczesna, lecz nadal pozostaje narażona na wiele zagrożeń. Wpływ ich działania może dochodzić do przerw w dostawie energii, co skutkuje zatrzymaniem prac jak także zakłóceniem normalnego rytmu dnia. Czasami bywa także tak, że w efekcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji, przeróżne sprzęty ulegają awarii.

Read more

zabezpieczone urządzenia elektryczne

W celu ochrony struktur fotowoltaicznych i podłączonych do nich przyrządów elektronowych przed przepięciami i sprzężeniami, stosuje się szczególne ograniczniki fotowoltaika po stronie napięcia stałego, oraz standardowe ograniczniki przepięć po stronie prądu zmiennego. Wybór niestosownych ograniczników przepięć może stwarzać zagrożenie pożarowe dla sprzętów elektrycznych i elektronowych. Zasady używania ochrony przeciwprzepięciowej różnią się zależnie od użytej ochrony odgromowej.

Read more