zabezpieczone urządzenia elektryczne

W celu ochrony struktur fotowoltaicznych i podłączonych do nich przyrządów elektronowych przed przepięciami i sprzężeniami, stosuje się szczególne ograniczniki fotowoltaika po stronie napięcia stałego, oraz standardowe ograniczniki przepięć po stronie prądu zmiennego. Wybór niestosownych ograniczników przepięć może stwarzać zagrożenie pożarowe dla sprzętów elektrycznych i elektronowych. Zasady używania ochrony przeciwprzepięciowej różnią się zależnie od użytej ochrony odgromowej.

Read more

Piorunochrony jako przyrządy do ochrony istotnych fragmentów sieci

Piorunochrony są urządzeniami które stosuje się do ochrony istotnych fragmentów sieci.

Wyładowania atmosferyczne występują ciągle na wszystkich kontynentach i wywołują duże szkody. Przyczyniają się do niszczenia urządzeń zarówno fabrycznych, jak i domowych. Z uwagi na ich dużą i niespodziewaną formę nierzadko powodują fatalne następstwa w instalacjach elektrycznych.

Read more