Zjawiska wiążące się z prawami autorskimi i uczciwą konkurencją

Współcześnie bardzo często podejmowana jest tematyka praw autorskich i ich ochrony. Mówi się o tym wiele właśnie dzisiaj w pierwszje kolejności ze względu na ogromną popularność Internetu. Większość osób obecnie zdaje sobie sprawę z tego, co łączy prawa autorskie i Internet właśnie. Chodzi przede wszystkim o bardzo łatwy dostęp do różnorodnej własności intelektualnej, czyli do utworów w rozmaitym znaczeniu tego określenia.

Read more